Meie kool

Rapla Vesiroosi Kool toetab iga õpilase arengut ja kasvamist temale võimalikult sobivas keskkonnas, professionaalsete õpetajate ja teiste spetsialistide koostööl. Selleks, et õpilasel oleks koolist edasisele haridusteele võimalikult mitmekülgne ja tugev pagas kaasa saada, on õppekavas suurendatud eesti keele, matemaatika ja võõrkeelte tundide arvu. Valikaineteks on teadusterake, informaatika, loodusainete praktikum, karjääriõpetus, draamaõpetus ja rahvatants. Algklasside õpilased saavad osaleda pikapäevakoolis.

Meil on suurepärane õppekeskkond: kaasaegselt sisustatud ainekabinetid ja arvutiklassid, hästivarustatud raamatukogu koos lugemissaaliga, paljude võimalustega auditoorium ja aula, ansambli- ja salvestusruum. Õuesõppeks on arvukad paigad Vesiroosi tervisepargi loodusradadel. Oleme liitunud mitmete vabariiklike programmidega, mis annavad võimaluse kohtuda ja kursis olla teistes koolides toimuvaga, ka oma kogemusi jagada. Kool kuulub tervist edendavate, ettevõtlike, liikuma kutsuvate koolide ja UNESCO ühendkoolide hulka. Oleme karjääriõppe, kogukonnapraktika ja TORE liikumise kool. Algklassides rakendatakse „Kiusamisest vabaks“ ja VEPA Käitumisoskuste Mängu programmide metoodikat.

Õpilased võtavad aktiivselt osa Tartu Ülikooli Teaduskooli tööst, olümpiaadidest ja mälumängudest. Koostöö toimub Narva Soldino Gümnaasiumiga. Aastaid on õpilased osalenud keskkonnahariduslikel ja koduloolistel reisidel. Meie koolis tegutsevad mudilaskoor, lastekoor, ansamblid, juhendatakse soliste, töötavad rahvatantsurühmad. Pillimänguhuvilistel on võimalus õppida kitarri- ja mandoliinimängu. Erinevas vanuses õpilased saavad osaleda kooliteatris. Huviliste päralt on robootika-, kunsti-, keraamika-, muusika- ja spordiringid. Õpilastel on väga head sportimistingimused Sadolin Spordihoones. Koolis jätkab tööd õpilasesindus.