IT tugi ja haridustehnoloog

Haridustehnoloog Ly Torn

Kontakt

ly.torn@vesiroos.edu.ee

haridustehnoloog@vesiroos.edu.ee

53879993

IT-spetsialist Armin Sutter

Kontakt:

armin.sutter@vesiroos.edu.ee

it@vesiroos.edu.ee


Haridustehnoloogi tööaeg:

E     8.00 - 14.00

T     8.00 - 16.00

K     8.00 - 15.00

N     8.00 - 15.00

R     8.00 - 14.00

Haridustehnoloogi tööaeg - sügis 2023

Haridustehnoloog on haridusasutuse töötaja, kes omab kaasaegse õpikäsituse ning digitehnoloogia-alast kompetentsi. Haridustehnoloogi ülesandeks on koordineerida digiõppe alast tegevust, leides uusi innovaatilisi lahendusi, arendades, nõustades ja toetades kooli personali ning õppijaskonda digiajastu vahendite ja võimaluste kasutamisel õppeprotsessis.

Professionaalne haridustehnoloog tegutseb ISTE digipädevusi järgides, toetudes oma töös kaasaegse pedagoogika ja andragoogika-alastele teadmistele ning oskab välja pakkuda, arendada ja juurutada innovaatilisi lahendusi õppeasutuste digivõimekuse tõstmiseks.

Haridustehnoloogi peamised tööülesanded on: