Sotsiaalpedagoog

Rapla Vesiroosi Kooli sotsiaalpedagoog Ria-Reeda Tserr

Kabineti lahtiolekuajad:

E 8.00-17.00

T 8.00-16.00

K 8.00-16.00

N 8.00-16.00

R 8.00-15.00


Telefon: 48 90 126

E-post: ria-reeda.tserr@vesiroos.edu.ee

Sotsiaalpedagoogi töö põhisuunad koolis:

  • koordineerib hariduslike erivajadustega õpilaste õppetööd koolis
  • aitab luua toimiva võrgustiku õpilase paremaks toimetulekuks koolis edendamaks õpilase sotsiaalset ning akadeemilist edu
  • loob partnerlussuhte pere ja kooli vahel arendamaks ühist lähenemisviisi, mis toetaksid õpilase sotsiaalset kompetentsust ja õpimotivatsiooni
  • aitab leida sekkumisi ja ennetusstrateegiaid, mis edendavad õpilastel positiivseid haridustulemusi


Sotsiaalpedagoogi tööülesanded koolis:

tegeleb

  • koolis koolikohustuse ja kooli kodukorra eirajatega,
  • käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega,
  • koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega tegeleb individuaalselt või grupis õpilastega, vajadusel suunab abivajajad edasi vastavate spetsialistide juurde
  • teeb koostööd lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemidega
  • osaleb kooli tervisenõukogu töös.


Sotsiaalpedagoog vastutab konfidentsiaalse info hoidmise eest.