Koostöönõukogu

Jaan Reimund - direktor

Marike Uusjärv - õppealajuhataja, koostöönõukogu juht

Kaia Poom - õppealajuhataja

Ebbe Sündema - HEV koordinaator, tugimeeskonna juht

Andres Sahkur - huvijuht

Kärt Kaseorg-Korbe - eesti keele ja sotsiaalainete sektsiooni juht

Monica Blokk - kaunite kunstide ainesektsiooni juht

Kati Kalda - matemaatika- ja loodusainete sektsiooni juht

Kadi Sutter - võõrkeelte ainesektsiooni juht

Triin Kõiv - klassiõpetajate ainesektsiooni juht

Ragne Roosla - klassiõpetajate ainesektsiooni juht

Pilvi Pregel - klassiõpetajate ainesektsiooni juht