Koostöönõukogu

Jaan Reimund - direktor

Marike Uusjärv - õppealajuhataja, koostöönõukogu juht

Kaia Poom - õppealajuhataja

Ebbe Sündema - HEV koordinaator, tugimeeskonna juht

Andres Sahkur - huvijuht

Kärt Kaseorg-Korbe - eesti keele ja sotsiaalainete sektsiooni juht

Ingrid Lenk - kaunite kunstide ainesektsiooni juht

Iris Mõttus - matemaatika- ja loodusainete sektsiooni juht

Kadi Sutter - võõrkeelte ainesektsiooni juht

Krista Lumiste - klassiõpetajate ainesektsiooni juht

Küllike Juurik - klassiõpetajate ainesektsiooni juht

Riina Lõhmus - klassiõpetajate ainesektsiooni juht