Koostöönõukogu

Jaan Reimund - direktor

Marike Uusjärv - õppealajuhataja, koostöönõukogu juht

Andres Sahkur - huvijuht

Ebbe Sündema - HEV koordinaator, tugimeeskonna juht

Tiina Koitsalu - matemaatika- ja loodusainete sektsiooni juht

Pirko Ilves - eesti keele ja sotsiaalainete sektsiooni juht

Viljo Sinikas - kaunite kunstide ainesektsiooni juht

Gaida Kabral - võõrkeelte ainesektsiooni juht

Triin Vennikas - klassiõpetajate ainesektsiooni juht