Koostöönõukogu

Jaan Reimund - direktor

Marike Uusjärv - õppealajuhataja, koostöönõukogu juht

Ebbe Sündema - HEV koordinaator, tugimeeskonna juht

Andres Sahkur - huvijuht

Kärt Kaseorg-Korbe - eesti keele ja sotsiaalainete sektsiooni juht

Viljo Sinikas - kaunite kunstide ainesektsiooni juht

Iris Mõttus - matemaatika- ja loodusainete sektsiooni juht

Gaida Kabral - võõrkeelte ainesektsiooni juht

Elin Kiin - klassiõpetajate ainesektsiooni juht

Reet Saar - klassiõpetajate ainesektsiooni juht

Carmen Ennulo - klassiõpetajate ainesektsiooni juht