Koostöönõukogu

Jaan Reimund - direktor

Marike Uusjärv - õppealajuhataja, koostöönõukogu juht

Ria-Reeda Tserr - sotsiaalpedagoog, HEV koordinaator, tugimeeskonna juht

Eha-Mai Karu - matemaatika- ja loodusainete sektsiooni juht

Krista Mägi - eesti keele ja sotsiaalainete sektsiooni juht

Ingrid Lenk - kaunite kunstide ainesektsiooni juht

Reet Rospu - võõrkeelte ainesektsiooni juht

Lea Lindegron - klassiõpetajate ainesektsiooni juht