Tervisekabinet

Rapla Vesiroosi Kooli kooliõde

Üldkontaktid:

Tervisekabineti telefon 48 90 127

e-post: tervishoid@vesiroos.edu.ee

Kooliõde Eveli Kask

Kontakt: 5101297 

e-post: eveli.kask@vesiroos.edu.ee

Kooliõde Jana Melis

e-post: jana.melis@vesiroos.edu.ee

KOOLIÕE TÖÖAEG JUUNIS

Koolitervishoid on tervishoiu valdkond, mis tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise järelvalve ning esmaabi osutamisega ja eneseabi oskuste arendamisega. Koolitervishoiu eesmärk on võimaldada õpilastel omandada tervist edendavat eluviisi ning oskusi, saavutada kehaline, vaimne ja sotsiaalne heaolu, toetada õpilaste arengut koostöös lapsevanemate, koolipersonali ja koolitervishoiu võrgustikuga (koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend, Tallinn 2020).

Vanemal on õigus koolitervishoiuteenusest keelduda ning pöörduda alati perearsti poole. Sellisel juhul tuleb vanemal kooli esitada paberkandjal lapse terviseandme koos vaktsineerimisandmetega, sest kooliõde ei saa ilma vanema loata vaadata seda infot digiloost. Digiloos esineb vaktsineerimisandmete osas puudusi. Määruse järgi peab kooliõel koolimajas olema iga õpilase kohta esmased terviseandmed ning vaktsineermisandmed.

1. klassi tulijate andmeid näeb koolitervishoiu programmis peale kooliaasta algust. Eelnevalt last koolinimistus pole. Varem väljastasid perearsti koolitulijatele tõendid, kui alates 2021 enam mitte, see raskendab esimese klassi lastele koolitervishoiuteenuse pakkumist.


ÕPILASTE TERVISEKONTRILLIST:

Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määrus nr 54 järgi, toimub teatud vanuserühma õpilaste ennetav tervisekontroll (V ja IX klassis) õpilase perearsti juures ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis õpilase hambaarsti juures.

Kooli tervisekabinetis toimub I, III, VII, X õpilaste tervisekontroll, mida teostab kooliõde.

Tervisekontrollis vaadatakse õpilase pikkust, kaalu, rühti, vererõhku, nahka ning limaskesti, tallavõlvi, luu ja lihaskonda, seksuaalset arengut, kontrollitakse nägemist, vesteldakse tervise teemadel.

Ennetavaks tervisekontrolliks perearsti juurde on vajalik eelregistreerimine!

Rapla Perearstikeskus number 4855344.

Perearstid dr Maarika Kull, dr Kadri Luga, dr Tiina Paeorg, dr Siiri Kivimäe, dr Argo Lätt, dr Roman Latov, dr Tatjana Sokolova, dr Tarmo Palmsaar

Pereõed Reelika Rüütmaa, Piret Tamme, Ruth Multram, Merli Valtri, Alja Laurimaa, Juta Riisalu, Ita Blond, Mirjam Saaremets, Gaili Roosla, Kadri Kirs, Leidi Volke, Maria-Niina Voznjuk, Lota Kiiroja, Eda Sildoja, Jaanika Jõgi.

Kõik ülejäänud õpilased, kelle perearst asub mujal, pöörduvad tervise ennetavaks kontrolliks oma perearsti juurde.

Kooli tervisekabinetti pöördumised, vaktsineerimised ning tervisekontrolli andmed liiguvad läbi koolitervishoiu infosüsteemi eKTIS e-tervisesse ja on nähtavad www.digilugu.ee


IMMUNISEERIMINE:

Vastavalt Sotsiaalministri 21. märts 2010. a määrus nr 34, mis kehtestati „Nakkushaiguste ennetamine ja tõrje seaduse” § 10 lg 3 alusel.

Teostab koolitervishoiutöötaja riikliku immuniseerimiskava alusel, lapsevanema kirjalikul nõusolekul järgnevad vaktsineerimised (õpilasele tasuta):

12 a tüdrukud HPV1 ja HPV2 (inimese papilloomviirus),

13 a poisid ja tüdrukud MMR2 (leetrid-mumps-punetised 2. vaktsineerimine),

15-16 a poisid ja tüdrukud dTap6 (difteeria-teetanus-läkaköha 6. vaktsineerimine).

Riikliku immuniseerimiskava leiate siit: https://www.vaktsineeri.ee/et/haigused-ja-vaktsiinid/vaktsineerimine-eestis/riiklik-immuniseerimiskava?gclid=EAIaIQobChMI6uHP2cej_QIVkNSyCh1ebQ0aEAAYASAAEgLgr_D_BwE 


Vaktsineerimisinfo :

http://www.terviseamet.ee/

http://www.vaktsineeri.ee/


NB! Alates õpilase koolitulekust toimuvad immuniseerimised koolimajas (erandina ka õpilase perearsti juures). Enne plaanitavat eakohalist immuniseerimist saadetakse koju kirjalik teada, millele lapsevanem annab nõusoleku korral kinnituse oma nime ja allkirjaga.


Kasulikke linke

Kuidas pesta käsi

Gripi vastu_poster


Koolitervishoidu puudutavad õigusaktid:

1. Sotsiaalministri 13.08.2010. a määrus nr 54 Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale 

2. Sotsiaalministri 13.08.2010. a määrus nr 55 Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu 

3. Sotsiaalministri 13.08.2010. a määrus nr 56 Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele

4. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 2018 - Riigi Teataja

Koolitervishoiu tegevusjuhendid: 

1. Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend 

2. Koolitervishoiuteenuse osutamisega seotud täiendavad tegevusjuhendid ja materjalid