Tervisekabinet

Rapla Vesiroosi Kooli kooliõde Eveli Kask

Kooliõe kontakt: 5101297

Tervisekabineti telefon 48 90 127 (hetkel on tervisekabinet suletud)

e-post: tervishoid@vesiroos.edu.ee

Kooliõe tööaeg märtsis

Koolitervishoid on tervishoiu valdkond, mis tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise järelvalve ning esmaabi osutamisega ja eneseabi oskuste arendamisega. Koolitervishoiu eesmärk on võimaldada õpilastel omandada tervist edendavat eluviisi ning oskusi, saavutada kehaline, vaimne ja sotsiaalne heaolu, toetada õpilaste arengut koostöös lapsevanemate, koolipersonali ja koolitervishoiu võrgustikuga (koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend, Tallinn 2010).

Õpilaste tervisekontrollist:

Vastavalt Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määrus nr 54 järgi toimub teatud vanuserühma õpilaste ennetav tervisekontroll II, V ja IX klassis õpilase perearsti juures ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis õpilase hambaarsti juures.

Kooli Tervisekabinetis toimub I, III, VII, XI ja kooli õppima asunud uute õpilaste tervisekontroll, mida teostab kooliõde.

Ennetavaks tervisekontrolliks perearsti juurde on vajalik eelregistreerimine!

Rapla Perearstikeskus number 4855344

Perearstid dr Maarika Kull, dr Kadri Luga, dr Tiina Paeorg, dr Siiri Kivimäe, dr Argo Lätt, dr Roman Latov, dr Tatjana Sokolova, lastearst dr Krista Pinka

Pereõed Reelika Rüütmaa, Piret Tamme, Ruth Multram, Merli Valtri, Alja Laurimaa, Juta Riisalu, Ita Blond, Mary Penter, Mirjam Saaremets, Gaili Roosla.

Kõik ülejäänud õpilased, kelle perearst asub mujal pöörduvad tervise ennetavaks kontrolliks oma perearsti juurde!

Esimeste klasside õpilased saavad esimeses kontrollis ÕPILASE TERVISEPÄEVIKU, kuhu tehakse sissekandeid õpilase tervisenäitajate kohta kuni gümnaasiumi lõpuni. Sellesse saavad sissekandeid teha peale õpilase tervist jälgiva kooliõe ka õpilase perearst ja hambaarst. Õpilase tervisepäevikusse on koondatud tervisealane informatiivne teave.

Vaktsineerimisest:

Alates 1. jaanuarist 2018.a kehtib Eestis uus immuniseerimiskava (Sotsiaalministri 02.03.2017 määrus nr 9).

Immuniseerimis kavasse on lisatud HPV (inimese papillom viiruse) vastane vaktsiin tütarlastele.

2018.-2019. aastatel kuuluvad immuniseerimiskava raames vaktsineerimisele 12-14 aastased tütarlapsed.

Vaktsineerimiskuur koosneb kahest doosist. Teine annus tuleb manustada 6-13 kuu möödudes esimese annuse manustamisest.

Alates 01.01.2020. a vaktsineeritakse immuniseerimiskava raames vaid 12 aastaseid tütarlapsi.

Vaktsineerimiskuur koosneb kahest vaktsiiniannusest. Teine annus tuleb manustada 6-13 kuu möödudes esimese annuse manustamisest.

13.a poisse ja tüdrukuid vaktsineeritakse Leetrid-Mumps-Punetised (MMR2) vastu. 15-16. a poisse ja tüdrukuid vakstineeritakse Difteeria-Teetanus-Läkaköha (DTPa6) vastu.

Vaktsineerimisinfo :

http://www.terviseamet.ee/

http://www.vaktsineeri.ee/

Riiklik immuniseerimisekava:

http://www.vaktsineeri.ee/riiklik-immuniseerimiskava.html

Haiguste kirjeldused; lapsevanema nõusoleku ja keeldumise blanketed: http://www.vaktsineeri.ee/tervishoiutootajatele.html

NB! Alates õpilase koolitulekust toimuvad immuniseerimised koolimajas (erandina ka õpilase perearsti juures) Enne plaanitavat eakohalist immuniseerimist saadetakse koju kirjalik teada, millele lapsevanem annab nõusoleku korral kinnituse oma nime ja allkirjaga.

Kasulikke linke

Kuidas pesta käsi

Gripi vastu_poster

Koolitervishoidu puudutavad õigusaktid:

1. Sotsiaalministri 13.08.2010. a määrus nr 54 Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale

2. Sotsiaalministri 13.08.2010. a määrus nr 55 Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu

3. Sotsiaalministri 13.08.2010. a määrus nr 56 Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele

4. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 2018 - Riigi Teataja

Koolitervishoiu tegevusjuhendid:

1. Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend

2. Koolitervishoiuteenuse osutamisega seotud täiendavad tegevusjuhendid ja materjalid