Hoolekogu

Alar Mutli – vallavolikogu esindaja

Kadi Sutter – õppenõukogu esindaja

Kärt Kaseorg-Korbe – õppenõukogu esindaja

Liis Teubner - vanemate esindaja

Tiina Aavik – vanemate esindaja

Katrin Jair – vanemate esindaja

Kristi Luik - vanemate esindaja

Anabell Kinkar – vilistlaste esindaja

Kairo Kadarpik – kooli toetavate organisatsioonide esindaja

Triinu Grüner - õpilaste esindaja (ÕE president)