Hoolekogu

Alar Mutli – vallavolikogu esindaja

Carmen Ennulo – õppenõukogu esindaja

Kadi Sutter – õppenõukogu esindaja

Liis Teubner - vanemate esindaja

Tiina Aavik – vanemate esindaja

Katrin Jair – vanemate esindaja

Kristi Luik - vanemate esindaja

Anabell Kinkar – vilistlaste esindaja

Kairo Kadarpik – kooli toetavate organisatsioonide esindaja

Iris Vahtra - õpilaste esindaja (ÕE president)