Hoolekogu

Alar Mutli – volikogu esindaja

Kati Kalda – õppenõukogu esindaja

Pilvi Pregel – õppenõukogu esindaja

Kairo Kadarpik – vanemate esindaja

Kristi Luik – vanemate esindaja

Kristel Takk – vanemate esindaja

Frances Fuchs – õpilaste esindaja

Anabell Kinkar – vilistlaste esindaja

Siim Riisenberg – kooli toetava organisatsiooni esindaja