Robootika

1. klassi robootika

Huviringis tutvutakse Lego WeDo 1.0 komplektiga robotite ehitamise ja nende programmeerimisega. Lisaks kasutatakse BeeBot mesilasroboteid. Tegevused põhinevad “Tere, Ruby” raamatu ja Jänku-Jussi õppematerjalide põhjal - videod ja töölehed ning praktilised ja mängulised tegevused. Ühtlasi soodustab see loovuse ja innovaatilisuse arengut ning suurendab õpilaste meeskonnatöö oskusi.

Ring toimub teisipäeviti 6.tunni ajal: 13.15 - 14.00.

2. klassi mänguline programmeerimine

Huviringis õpitakse animeerimist ja programmeerimist. Õppides graafilist programmeerimist programmis Scratch Jr ja Scratch õpivad õpilased haldama mitut liiki meediat sh teksti, pilte, animatsioone ja helisalvestisi. Scratch soodustab loovat mõtlemist, mis on üheks olulisemaks oskuseks tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas.

Ring toimub esmaspäeviti 7. tunni ajal: 14.10 - 14.55.

3. - 4. klassi robootika

Huviringis õpitakse tundma elektrotehnika, elektroonika ja füüsika põhitõdesid, lugema skeeme ja ühendama komponente. Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse Lego Mindstorms NXT robootika komplekte, mille kasutamine on lihtne ja kiiresti omandatav kõigi jaoks. Robotite ehitamine ja programmeerimine annab õpilaste parema arusaamise info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, luues soodsa baasi loodusainete omandamiseks. Ühtlasi soodustab see loovuse ja innovaatilisuse arengut ning suurendab õpilaste meeskonnatöö oskusi.

Ring toimub kolmapäeviti 7.tunni ajal: 14.10 - 14.55.

5.-6. klassi robootika

Huviringis õpitakse tundma elektrotehnika, elektroonika ja füüsika põhitõdesid, lugema skeeme ja ühendama komponente. Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse Lego Mindstorms EV3 robootika komplekte, mille kasutamine on lihtne ja kiiresti omandatav kõigi jaoks. Robotite ehitamine ja programmeerimine annab õpilaste parema arusaamise info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, luues soodsa baasi loodusainete omandamiseks. Ühtlasi soodustab see loovuse ja innovaatilisuse arengut ning suurendab õpilaste meeskonnatöö oskusi.

Ring toimub kolmapäeviti 8. tunni ajal. 15.05 - 15.50.