Robootika

2020/2021. õppeaastal alustavad robootikalased huviringid tegevust alates 14.septembrist.

1. klassi sissejuhatus robootikasse

Ring toimub esmaspäeviti 6.tunni ajal: 13.10 - 13.55

Huviringis tutvutakse Lego WeDo 1.0 komplektiga ning robotite ehitamise ja nende programmeerimisega. Lisaks kasutatakse BeeBot mesilasroboteid. Tegevused põhinevad “Tere, Ruby” raamatu ja Jänku-Jussi õppematerjalide põhjal - videod ja töölehed ning praktilised ja mängulised tegevused.

2. klassi mänguline programmeerimine

Ring toimub kolmapäeviti 6. tunni ajal: 13.20 - 14.05

Huviringis õpitakse animeerimist ja programmeerimist. Õppides graafilist programmeerimist programmis Scratch Jr ja Scratch programmiga, õpivad õpilased haldama mitut liiki meediat sh teksti, pilte, animatsioone ja helisalvestisi.

3. - 4. klassi robootika algõpetus

Ring toimub neljapäeviti 7.tunni ajal: 13.50 - 14.35.

Huviringis õpitakse tundma elektrotehnika, elektroonika ja füüsika põhitõdesid, lugema skeeme ja ühendama komponente. Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse Lego Mindstorms NXT robootika komplekte, mille kasutamine on lihtne ja kiiresti omandatav kõigi jaoks. Robotite ehitamine ja programmeerimine annab õpilaste parema arusaamise info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, luues soodsa baasi loodusainete omandamiseks.

5. - 8. klassi robootika edasijõudnutele

Ring toimub kolmapäeviti 7. tunni ajal. 14.10 - 15.00.

Huviringis õpitakse tundma elektrotehnika, elektroonika ja füüsika põhitõdesid, lugema skeeme ja ühendama komponente. Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse Lego Mindstorms EV3 robootika komplekte, mille kasutamine on lihtne ja kiiresti omandatav kõigi jaoks. Robotite ehitamine ja programmeerimine annab õpilaste parema arusaamise info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, luues soodsa baasi loodusainete omandamiseks.