Robootika

1. klassile mõeldud robootika huviringis tutvutakse Lego WeDo 1.0 komplektiga robotite ehitamise ja nende programmeerimisega. Lisaks kasutatakse BeeBot mesilasroboteid. Tegevused põhinevad “Tere, Ruby” raamatu ja Jänku-Jussi õppematerjalide põhjal - videod ja töölehed ning praktilised ja mängulised tegevused. Ühtlasi soodustab see loovuse ja innovaatilisuse arengut ning suurendab õpilaste meeskonnatöö oskusi.

2. klassi mängulise programmeerimise huviringis õpitakse animeerimist ja programmeerimist. Õppides graafilist programmeerimist programmis Scratch Jr ja Scratch õpivad õpilased haldama mitut liiki meediat sh teksti, pilte, animatsioone ja helisalvestisi. Scratch soodustab loovat mõtlemist, mis on üheks olulisemaks oskuseks tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas.

3.-4. klassi robootika huviringis õpitakse tundma elektrotehnika, elektroonika ja füüsika põhitõdesid, lugema skeeme ja ühendama komponente. Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse Lego Mindstorms NXT robootika komplekte, mille kasutamine on lihtne ja kiiresti omandatav kõigi jaoks. Robotite ehitamine ja programmeerimine annab õpilaste parema arusaamise info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, luues soodsa baasi loodusainete omandamiseks. Ühtlasi soodustab see loovuse ja innovaatilisuse arengut ning suurendab õpilaste meeskonnatöö oskusi.


5.-6. klassi robootika huviringis õpitakse tundma elektrotehnika, elektroonika ja füüsika põhitõdesid, lugema skeeme ja ühendama komponente. Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse Lego Mindstorms EV3 robootika komplekte, mille kasutamine on lihtne ja kiiresti omandatav kõigi jaoks. Robotite ehitamine ja programmeerimine annab õpilaste parema arusaamise info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, luues soodsa baasi loodusainete omandamiseks. Ühtlasi soodustab see loovuse ja innovaatilisuse arengut ning suurendab õpilaste meeskonnatöö oskusi.