Kiusamisest vabaks!

MTÜ Lastekaitse Liit programm „Kiusamisest vabaks“

Rapla Vesiroosi Kool viib ellu programmi „Kiusamisest vabaks!” ja soovib toetada seeläbi iga lapse õigust kiusamisvabale lapsepõlvele ja haridusteele ning on sõlminud MTÜ Lastekaitse Liiduga koostöökokkuleppe.Programmi kontaktisik koolis on sotsiaalpedagoog Ria-Reeda Tserr.

Programm „Kiusamisest vabaks!” on haridusprogramm, mis ennetab riskikäitumist laste väärtushinnangute kujundamise kaudu ja suurendab vaimset ja füüsilist turvalisust õpi- ja kasvukeskkonnas.

Programmi eesmärk on arendada lastekollektiivis kiusamist ennetav käitumiskultuur: lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt, hoolivad kaaslastest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Meie oma koolis:

  • toetame positiivset käitumist ja taunivat suhtumist mistahes kiusamisse;
  • kujundame väärtuskasvatust ja toetame lapsi lähtudes sallivusest, hoolivusest, julgusest kui põhiväärtustest;
  • suurendame töötajate ja lapsevanemate teadlikkust kiusamisvaba haridustee olulisusest;
  • õpetame lastele sotsiaalseid oskuseid ja kujundame positiivseid käitumismudeleid;
  • tagame vajaduspõhise reageerimise;
  • tugevdame nii õpilaste kui töötajate seas rühmavaimu ning hoiame au sees heaks kaaslaseks olemist.

Programm on välja töötatud Taanis, organisatsiooni Save the Children Denmark ja Taani kroonprintsess Mary Fondi poolt. Rakendama hakati seda aastal 2007. Programm on mõeldud lasteaedadele ja I kooliastmele.

Programmi sümbol on Sõber Karu.

Koos lastega kujundame igapäevaselt nende hoiakuid ja suhteid kaaslastega, oleme igapäevaselt neile olemas ning just selliselt loome me ühiselt hea ja turvalise koolikeskkonna.

Kiusamisest vabaks!