Kiusamisest vaba lasteaed ja kool

MTÜ Lastekaitse Liit projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“

Rapla Vesiroosi Gümnaasium on läbinud MTÜ Lastekaitse Liit projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” koolide koolituse ja omab õigust kasutada antud metoodikat. Koolile on väljastatud sertifikaat Haridus-ja Teadusministeeriumi ning MTÜ Lastekaitse Liit poolt.

Rapla Vesiroosi Gümnaasium liitus projektiga 2013/2014 õppeaastal. Tegevusi alustati 1.a ja 1.b klassis, kes olid ühtlasi pilootklassid.

2014/2015 õppeaastal tegevused 2.a ja 2.b klassiga jätkuvad, samuti liitusid uued 1.a ja 1.b klass. Kooli kontaktisik projektis on sotsiaalpedagoog.

Programm on välja töötatud Taanis, organisatsiooni Save the Children Denmark ja Taani kroonprintsess Mary Fondi poolt. Rakendama hakati seda aastal 2007. Programm on mõeldud lasteaedadele ja I kooliastmele.

„Kiusamisest vaba kool“ programmi eesmärgid on:

• Õpilaste vahel tekivad püsivad ja kaasavad suhted.

• Arenevad välja heade suhetega lastekooslused, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt.

• Areneb õpilaste oskus olla üksteise suhtes hoolivad ja julged, et kiusamise korral kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda.

• Projekti sisu ja väärtused muutuvad õpilaste igapäevaelu osaks. Programm tugineb neljale põhiväärtusele:

1. Sallivus – õpilane arvestab ja näeb teiste erinevusi nende tugevusena ja kohtleb kaaslasi võrdsetena.

2. Austus – õpilane arvestab kõikide lastega, on salliv kaaslane ja suhtub mõistvalt teiste käitumisviisi.

3. Hoolivus – õpilane näitab välja kõigi laste suhtes huvi, kaastunnet, muret ja abivalmidust.

4. Julgus – õpilane julgeb keelduda ja panna paika oma piirid, on julge ja hea kaaslane, kes astub vastu ebaõiglusele.

„Kiusamisest vaba kool“ programm sisaldab materjale, mis on kokku pandud erinevateks tegevusteks lastele ja täiskasvanutele ning kõik tegevused toetuvad nimetatud neljale põhiväärtusele.

Programmi materjalid on koondatud kohvrisse:

• Sõber Karu – programmi sümbol

• Käsiraamat – tutvustab programmi tausta, annab teavet kiusamise kohta ja kuidas programmi ellu viia

• Massaažiraamat – juhend, kuidas teha koos lastega massaaži

• Raamat „Paremad sõbrad“ – vanemate ja nooremate õpilaste sõprusprogramm

• Teemakaardid – konkreetsed olukorrad aitamaks arendada vestlust lastega • Raamat „Koos õues“ – mängud ja õppetegevus vabas õhus läbiviimiseks

• Arutelukaardid – konkreetsed aruteluteemad dialoogi algatamiseks

• Nõuannetevoldikud – kasutamiseks näiteks lastevanemate koosolekutel arutelu algatamiseks

• Plakat „Kiusamisest vaba kool“ materjalil on kaks põhialust:

1. sotsiaalsed käitumismudelid põhikooli I astmes.

2. konkreetsed tegevused.

Tegevusi programmi raames on mitmeid, kõik need on lastele mängulised ja lõbusad ning samas õpetlikud.

Koos lastega kujundame igapäevaselt nende hoiakuid ja suhteid kaaslastega, oleme igapäevaselt neile olemas ning just selliselt loome me ühiselt hea ja turvalise koolikeskkonna.

Meie olemegi Kiusamisest Vaba Kool!