Pikapäevakool

Pikapäevakooli reeglid ja päevakava

Üldpõhimõtted:

 • Aidata leida erinevaid võimalusi õpilaste vaba aja sisustamiseks

 • Jälgida õpilaste osalemist pikapäevakoolis ja suunata õpilasi ringidesse

 • Aidata õpilasi koduste ülesannete lahendamisel

Esmaspäev õpetajad Karmen Jääger ja Larissa Lill

Teisipäev õpetajad Karmen Jääger ja Larissa Lill

Kolmapäev õpetajad Karmen Jääger ja Ragne Roosla

Neljapäev õpetajad Karmen Jääger ja Küllike Juurik

Ajakava:

12.10 – 13.20 Kogunemine, vabategevus, mängud

13.20 – 14.00 Üks grupp õues, teine grupp koguneb, vajadusel õpib

14.00 – 14.20 Söömine

14.20 - 15.00 Vaikne aeg. Õppimine ja lugemine raamatukogus ja klassis

15.00 – 15.50 Tegevused õues, mäng

16.00 – 16.30 Erinevad tegevused, tants


Kodukord:

 • Pikapäevakool algab 12.10. Lapsed kogunevad vastavalt tundide lõppemisele.

 • Pikapäevakooli võtab õpilane oma klassist kaasa kõik järgmise päeva õppimiseks vajaminevad õppevahendid ja lugemiseks raamatu.

 • Pikapäevakooli õpilaste mänguruumiks on pikapäevakooli klass 0-korrusel ja vastav koridor, koolimaja peale ja teistesse klassiruumidesse ilma õpetaja erakorralise loata ei lähe.

 • Pikapäevakooli tulles registreerib õpilane ennast kohe õpetaja juures.

 • Pikapäevakoolis õpitakse, loetakse (soovitav on kaasa võtta oma raamat), joonistatakse, mängitakse kaaslastega, tantsitakse.

 • Õpilane annab õpetajale teada, kui võtab mingisuguse mängu. Kui laps lõpetab sellega mängimise, koristab ta selle kokku ja annab õpetajale taas teada, et paneb selle nüüd tagasi.

 • Pikapäevakooli ruumis hoiame puhtust ja korda.

 • Õpilane kasutab telefoni õpetajaga kokkuleppel.

 • Ka koridoris, kus saab kaaslastega mängida, ei ole lubatud karjuda ja tormata.

 • Pikapäevakooli lapsed käivad õues iga ilmaga ja koos õpetajaga.

 • Keraamikaringis on pikapäevakooli õpilastel soodustus ehk osalustasu on 1€.

 • Ringides osalemine vanema avalduse alusel vastavalt huviringide toimumise plaanile (male-kabe, treeningud, keraamika, näiteringid, lauatennis jmt)

 • SÖÖMA lähevad kõik koos ja üheaegselt.

  • Sööklas süüakse vaikselt.

  • Keegi ei vii nõusid enne ära, kui õpetaja selleks loa annab.

  • Sööklas pakutud maiustused ja muu selline süüakse sööklas.

  • Lahkuvad kõik samuti üheaegselt.

 • Õpilastele on pikapäevakool ette nähtud kella 12.10-st - 16.30-ni.

  • Õpilane lahkub varem, kui ta on ette näidanud õpetajale vanema kirjaliku loa või lapsevanem on õpetajaga ühendust võtnud (ka lapse telefoni kaudu) või kui vanem lapsele ise järele tuleb.

  • Treeningud või muud püsivad varem lahkumise põhjused tuleb samuti õpetajale teada anda kirjalikult, kui need juba eelnevalt avaldusele polnud lisatud.

Kui õpilane on kolm korda eksinud mingisuguse reegli vastu, teavitab pikapäevakooli õpetaja lapsevanemat ja klassijuhatajat. Kui ka vestlus ja koostöö vanemaga ei anna oodatud tulemusi ja õpilane ikkagi reeglitest kinni ei pea, kustutatakse ta pikapäevakooli nimekirjast.