Pikapäevakool

Pikapäevakooli päevakava ja kodukord

Üldpõhimõtted:

 

Esmaspäev  õpetaja Karmen Jääger

Teisipäev õpetaja Karmen Jääger

Kolmapäev õpetajad Karmen Jääger ja Reet Saar

Neljapäev õpetaja Karmen Jääger

 

Ajakava:

12.45 – 13.20  Kogunemine, vabategevus, mängud

13.20 – 14.00 Õppimine ja mäng, võimalusel õuetegevused (kolmapäeval: ühel grupil õuetegevused ja teisel grupil õppimise ja mängimise aeg)

14.00 – 14.20 Söömine

14.20 - 15.00 Vaikne aeg. Õppimine ja lugemine raamatukogus ja klassis

15.00 – 15.50 Tegevused õues, mäng

16.00 – 16.30 Erinevad tegevused, tants


Kodukord:

Kui õpilane on kolm korda eksinud mingisuguse reegli vastu, teavitab pikapäevakooli õpetaja lapsevanemat ja klassijuhatajat. Kui ka vestlus ja koostöö vanemaga ei anna oodatud tulemusi ja õpilane ikkagi reeglitest kinni ei pea, kustutatakse ta pikapäevakooli nimekirjast.