Pikapäevakool

Pikapäevakooli reeglid ja päevakava

Rapla Vesiroosi Kooli pikapäevakooli reeglid


 • Pikapäevakool algab kell 12.00. Lapsed kogunevad vastavalt tundide lõppemisele.

 • Enne pikapäevaklassi saabumist on õpilane oma klassist kaasa võtnud kõik järgmise päeva õppimiseks vajaminevad õppevahendid- pikapäevakooli ajal õpilane teistesse klassiruumidesse ei lähe.

 • Pikapäevakooli tulles paneb õpilane kohe õpetaja juures nime kirja.

 • Pikapäevaklass on vaiksete tegevuste koht:

   • Loeb ja õpib (võtab soovi korral oma raamatu kaasa)

   • joonistab

   • mängib

Õpilane annab õpetajale teada, kui võtab mingisuguse mängu. Kui laps lõpetab sellega mängimise, koristab ta selle kokku ja annab õpetajale taas teada, et paneb selle nüüd tagasi.

 • ÕPILANE HOIAB ASJAD JA KLASSIRUUMI KORRAS!

 • Õpilane kasutab telefoni õpetajaga kokkuleppel.

 • Ka koridoris, kus saab kaaslastega mängida, ei ole lubatud karjuda ja tormata.

 • Pikapäevakooli õpilaste mänguruum on 0 korruse tasku.

 • Õues käivad pikapäevakooli lapsed iga ilmaga ja koos õpetajaga. Palun lapsele kaasa anda õuesmängimise riided.

 • ARVUTIKLASSis saavad õpilased olla vastavalt pikapäevakooli ja arvutiklassi õpetaja omavahelisele kokkuleppele.

 • Keraamikaringis on pikapäevakooli õpilastel soodustus ehk osalustasu on 1€.


 • SÖÖMA lähevad kõik koos.

  • Sööklas süüakse vaikselt.

  • Sööklas pakutud maiustused ja muu selline süüakse sööklas.

  • Lahkuvad kõik samuti üheaegselt.

Õpilastele on pikapäevakool ette nähtud kella 12.00st-16.30ni.

  • Kui õpilane lahkub varem, siis ta näitab õpetajale vanema kirja päevikus või lapsevanem on õpetajaga ühendust võtnud (ka lapse telefoni kaudu) või kui vanem lapsele ise järele tuleb.

  • Treeningud või muud püsivad varem lahkumise põhjused tuleb samuti õpetajale teada anda kirjalikult. Palun need kirjutada lapsele päevikusse.

Kui õpilane on kolm korda eksinud mingisuguse reegli vastu, teavitab pikapäevakooli õpetaja lapsevanemat. Kui ka vestlus ja koostöö vanemaga ei anna oodatud tulemusi ja õpilane ikkagi reeglitest kinni ei pea, kustutatakse ta pikapäevakooli nimekirjast.Pikapäevakooli päevakava 2020/2021. õppeaastal

Üldpõhimõtted:

Aidata leida erinevaid võimalusi õpilaste vabaaja sisustamiseks.

Jälgida õpilaste osalemist pikapäevakoolis ja suunata õpilasi ringidesse.

Aidata õpilasi koduste ülesannete täitmisel.


Esmaspäev õpetajad Karmen Jääger ja Küllike Juurik

12.00 - 13.15 Kogunemine, mängimine, õppimine

* 13.00 – 14.00 Keraamika (pikapäevakooli õpilastele osalustasu 1€)

13.15- 13. 45 Tegevused õues või õppimine

14.00 – 14.30 Söömine

14.30 – 15.30 Tegevused õues

15.30 - 16.00 Õppimine ja lugemine

16.00 – 16.30 Mängulised tegevused


Teisipäev õpetajad Karmen Jääger ja Ülleri Poola

12.00 - 13.15 Kogunemine, mängimine, õppimine

13.15- 13. 45 Tegevused õues või õppimine

14.00 – 14.30 Söömine

14.30 – 15.30 Tegevused õues

15.30 - 16.00 Õppimine ja lugemine

16.00 – 16.30 Mängulised tegevused


Kolmapäev õpetajad Karmen Jääger ja Küllike Juurik

12.00 - 13.15 Kogunemine, mängimine, õppimine

13.15- 13. 45 Tegevused õues või õppimine

14.00 – 14.30 Söömine

14.30 – 15.30 Tegevused õues

15.30 - 16.00 Õppimine ja lugemine

16.00 – 16.30 Mängulised tegevused


Neljapäev õpetajad Karmen Jääger ja Elis Ots

12.00 - 13.15 Kogunemine, mängimine, õppimine

* 13.00 – 14.00 Keraamika (pikapäevakooli õpilastele osalustasu 1€)

13.15- 13. 45 Tegevused õues või õppimine

14.00 – 14.30 Söömine

14.30 – 15.30 Tegevused õues

15.30 - 16.00 Õppimine ja lugemine

16.00 – 16.30 Mängulised tegevused