Juhtkond

Nimi

Jaan Reimund

Marike Uusjärv

Maili Metssalu

Ivo Rüütalu

Ria-Reeda Tserr

Amet

direktor

õppealajuhataja

huvijuht

haldusjuht

HEV koordinaator, sotsiaalpedagoog

E-post

jaan.reimund@vesiroos.edu.ee

marike.uusjarv@vesiroos.edu.ee

maili.metssalu@vesiroos.edu.ee

ivo.ryytalu@vesiroos.edu.ee

ria-reeda.tserr@vesiroos.edu.ee