Juhtkond

Nimi

Jaan Reimund

Marike Uusjärv

Kaia Poom

Andres Sahkur

Ivo Rüütalu

Ebbe Sündema

Amet

direktor

õppealajuhataja

õppealajuhataja

huvijuht

haldusjuht

HEV koordinaator, eripedagoog

E-post

jaan.reimund@vesiroos.edu.ee

marike.uusjarv@vesiroos.edu.ee

kaia.poom@vesiroos.edu.ee

andres.sahkur@vesiroos.edu.ee

ivo.ryytalu@vesiroos.edu.ee

ebbe.syndema@vesiroos.edu.ee