TORE

Tugiõpilaste Oma Ring Eestis kui tugev toetusorganisatsioon koolis

Tugiõpilasliikumisele väga oluline inimene Aili Praks tõi oma uurimustöös välja selle, et need noored, kes on sotsiaalselt kogenumad s.t omavad teadmisi ja oskusi, kuidas olukorda analüüsida ja on sallitud teiste poolt, kalduvad pakkuma lahendusi, mis on prosotsiaalsed - sõbralikud ja normatiivsed. Kes ei igatseks kõrvale kaaslast, kes oskab tekkinud olukorras kiiresti vastu võtta kõigile sobivaid rahumeelseid otsuseid.

TORE eesmärgiks koolis on aidata lastel olla edukas ja igapäevaselt toimetulev, tunda ja kontrollida paremini oma tundemaailma, kujundada eneseväljendusoskust, toetada eluterveid väärtusi jms. Julguse ja parema suhtlemisoskusega on noored tugiõpilased eeskujuks väiksematele, sõpradele ja klassikaaslastele. Koolis toimiva TOREringi mõte ongi, et lisaks põhjalikule tööle iseendaga leitakse aega ja võimalusi tegutseda koolikaaslastega: viiakse läbi väiksemaid ja suuremaid üritusi ja hoitakse silm peal õpilastevahelistel suhetel koolis.

Rapla Vesiroosi Kooli

TORE-ringi juhendajad

Pilvi Pregel

Triin Kõiv

Kallistavad tugiõpilased

Pildid P. Pregel

Pipi- päeva rõõmud. Juhendajaks pikemad Pipid.