Õpetajad

Nimi

Marina Allikof

Monica Blokk

Kristin Düüna

Carmen Ennulo

Heli Heinaste

Eva Hindremäe               

Pirko Ilves

Küllike Juurik

Svea Jõeste

Karmen Jääger

Gaida Kabral

Kati Kalda

Eha-Mai Karu

Kärt Kaseorg-Korbe

Kersti Kesküla

Elin Kiin

Tiina Koitsalu 

Triin Kõiv

Iris Mõttus

Tiina Lehemets

Ingrid Lenk

Kelly Leo

Larissa Lill

Lea Lindegron

Reelika Looring

Eedo Lubi

Krista Lumiste

Sigre Luisk

Riina Lõhmus

Maryna Mamonova

Helje Mendel

Krista Olesk

Tatjana Palusaar

Riin Pallon-Tammepuu

Kärt Pildre

Riho Pohla

Ülleri Poola

Kaia Poom

Pilvi Pregel

Terje Raudsepa

Tuuli Roosi

Tiina Roosimägi

Ragne Roosla

Reet Rospu

Monika Ruut

Reet Saar

Edvig Saidla

Viljo Sinikas

Siiri Sussi

Kadi Sutter

Vahur Soonberg

Ebbe Sündema

Maarja Sündema

Susann Šefer

Ly Torn

Toomas Tõnisson

Risto Ütsmüts

Õpetatav õppeaine

eesti keel ja kirjandus

muusikaõpetus

matemaatika

klassiõpetaja

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

väikeklassi õpetaja

eesti keel ja kirjandus

klassiõpetaja

abiõpetaja

pikapäevakooli õpetaja

inglise keel

matemaatika

geograafia, loodusõpetus

eesti keel ja kirjandus

abiõpetaja

klassiõpetaja

matemaatika

klassiõpetaja

bioloogia

inglise keel

kehaline kasvatus

eesti keel ja kirjandus

eesti keel teise keelena

klassiõpetaja

vene keel

tehnoloogiaõpetus

klassiõpetaja

väikeklassi õpetaja

klassiõpetaja

vene keel

abiõpetaja

teatriõpe

vene keel

kunstiõpetus

inglise keel

rahvatants

õpiabi

inglise keel, loodusõpetus

klassiõpetaja

käsitöö ja kodundus

rahvatants

keemia, füüsika

klassiõpetaja

inglise keel

kehaline kasvatus

klassiõpetaja

matemaatika

kehaline kasvatus

matemaatika

saksa keel

muusikaõpetus

väikeklassi õpetaja, eripedagoog

väikeklassi õpetaja

saksa keel

informaatika, kodulugu

tehnoloogiaõpetus

kehaline kasvatus

E-post

marina.allikof@vesiroos.edu.ee

monica.blokk@vesiroos.edu.ee 

kristin.dyyna@vesiroos.edu.ee

carmen.ennulo@vesiroos.edu.ee

heli.heinaste@vesiroos.edu.ee

eva.hindremae@vesiroos.edu.ee 

pirko.ilves@vesiroos.edu.ee

kyllike.juurik@vesiroos.edu.ee

svea.joeste@vesiroos.edu.ee

karmen.jaager@vesiroos.edu.ee

gaida.kabral@vesiroos.edu.ee

kati.kalda@vesiroos.edu.ee

eha-mai.karu@vesiroos.edu.ee 

kart.kaseorg-korbe@vesiroos.edu.ee 

kersti.keskyla@vesiroos.edu.ee

elin.kiin@vesiroos.edu.ee

tiina.koitsalu@vesiroos.edu.ee

triin.koiv@vesiroos.edu.ee

iris.mottus@vesiroos.edu.ee

tiina.lehemets@vesiroos.edu.ee

ingrid.lenk@vesiroos.edu.ee

kelly.leo@vesiroos.edu.ee

larissa.lill@vesiroos.edu.ee

lea.lindegron@vesiroos.edu.ee

reelika.looring@vesiroos.edu.ee

eedo.lubi@vesiroos.edu.ee

krista.lumiste@vesiroos.edu.ee

sigre.luisk@vesiroos.edu.ee

riina.lohmus@vesiroos.edu.ee

maryna.mamonova@vesiroos.edu.ee

helje.mendel@vesiroos.edu.ee

krista.olesk@vesiroos.edu.ee

tatjana.palusaar@vesiroos.edu.ee

riin.pallon-tammepuu@vesiroos.edu.ee

kart.pildre@vesiroos.edu.ee

riho.pohla@vesiroos.edu.ee

ylleri.poola@vesiroos.edu.ee

kaia.poom@vesiroos.edu.ee

pilvi.pregel@vesiroos.edu.ee

terje.raudsepa@vesiroos.edu.ee

tuuli.roosi@vesiroos.edu.ee

tiina.roosimagi@vesiroos.edu.ee

ragne.roosla@vesiroos.edu.ee

reet.rospu@vesiroos.edu.ee

monika.ruut@vesiroos.edu.ee

reet.saar@vesiroos.edu.ee

edvig.saidla@vesiroos.edu.ee

viljo.sinikas@vesiroos.edu.ee

siiri.sussi@vesiroos.edu.ee

kadi.sutter@vesiroos.edu.ee

vahur.soonberg@vesiroos.edu.ee

ebbe.syndema@vesiroos.edu.ee

maarja.syndema@vesiroos.edu.ee

susann.sefer@vesiroos.edu.ee

ly.torn@vesiroos.edu.ee

toomas.tonisson@vesiroos.edu.ee

risto.ytsmyts@vesiroos.edu.ee