Õpetajad

Nimi

Marina Allikof

Monica Arme

Heli Heinaste

Eva Hindremäe

Liis Ilves

Pirko Ilves

Küllike Juurik

Svea Jõeste

Gaida Kabral

Kati Kalda

Eha-Mai Karu

Tiina Koitsalu

Kärt Kaseorg-Korbe

Triin Kõiv

Iris Mõttus

Tiina Lehemets

Ingrid Lenk

Lea Lindegron

Eedo Lubi

Krista Lumiste

Sigre Luisk

Riina Lõhmus

Maryna Mamonova

Krista Mägi

Elis Ots

Triin Ots

Krista Olesk

Tatjana Palusaar

Kärt Pildre

Riho Pohla

Ülleri Poola

Pilvi Pregel

Terje Raudsepa

Tiina Roosimägi

Reet Rospu

Monika Ruut

Reet Saar

Edvig Saidla

Triinu Simkin

Viljo Sinikas

Siiri Sussi

Armin Sutter

Kadi Sutter

Vahur Soonberg

Ebbe Sündema

Maarja Sündema

Krete Tarkmees

Ly Torn

Ljudmilla Tšernõševa

Marike Uusjärv

Triin Vennikas

Risto Ütsmüts

Õpetatav õppeaine

eesti keel ja kirjandus

muusikaõpetus

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

väikeklassi õpetaja

klassiõpetaja

eesti keel ja kirjandus

klassiõpetaja

abiõpetaja

inglise keel

matemaatika

geograafia, loodusõpetus

matemaatika

klassiõpetaja, eesti keel

klassiõpetaja

bioloogia

inglise keel

kehaline kasvatus

klassiõpetaja

tööõpetus

klassiõpetaja

väikeklassi õpetaja

klassiõpetaja

vene keel

eesti keel ja kirjandus

abiõpetaja

eesti keel

teatriõpe

vene keel

inglise keel

rahvatants

õpiabi

klassiõpetaja

käsitöö ja kodundus

keemia, füüsika

inglise keel

kehaline kasvatus

klassiõpetaja

matemaatika, füüsika

käsitöö ja kodundus

kehaline kasvatus

matemaatika

saksa keel

saksa keel

muusikaõpetus

väikeklassi õpetaja, eripedagoog

klassiõpetaja

kunstiõpetus

haridustehnoloog, informaatika

vene keel

inimeseõpetus, õppealajuhataja

klassiõpetaja

kehaline kasvatus

E-post

marina.allikof@vesiroos.edu.ee

monica.arme@vesiroos.edu.ee

heli.heinaste@vesiroos.edu.ee

eva.hindremae@vesiroos.edu.ee

liis.ilves@vesiroos.edu.ee

pirko.ilves@vesiroos.edu.ee

kyllike.juurik@vesiroos.edu.ee

svea.joeste@vesiroos.edu.ee

gaida.kabral@vesiroos.edu.ee

kati.kalda@vesiroos.edu.ee

eha-mai.karu@vesiroos.edu.ee

tiina.koitsalu@vesiroos.edu.ee

kart.kaseorg-korbe@vesiroos.edu.ee

triin.koiv@vesiroos.edu.ee

iris.mottus@vesiroos.edu.ee

tiina.lehemets@vesiroos.edu.ee

ingrid.lenk@vesiroos.edu.ee

lea.lindegron@vesiroos.edu.ee

eedo.lubi@vesiroos.edu.ee

krista.lumiste@vesiroos.edu.ee

sigre.luisk@vesiroos.edu.ee

riina.lohmus@vesiroos.edu.ee

maryna.mamonova@vesiroos.edu.ee

krista.magi@vesiroos.edu.ee

elis.ots@vesiroos.edu.ee

triin.ots@vesiroos.edu.ee

krista.olesk@vesiroos.edu.ee

tatjana.palusaar@vesiroos.edu.ee

kart.pildre@vesiroos.edu.ee

riho.pohla@vesiroos.edu.ee

ylleri.poola@vesiroos.edu.ee

pilvi.pregel@vesiroos.edu.ee

terje.raudsepa@vesiroos.edu.ee

tiina.roosimagi@vesiroos.edu.ee

reet.rospu@vesiroos.edu.ee

monika.ruut@vesiroos.edu.ee

reet.saar@vesiroos.edu.ee

edvig.saidla@vesiroos.edu.ee

triinu.simkin@vesiroos.edu.ee

viljo.sinikas@vesiroos.edu.ee

siiri.sussi@vesiroos.edu.ee

armin.sutter@vesiroos.edu.ee

kadi.sutter@vesiroos.edu.ee

vahur.soonberg@vesiroos.edu.ee

ebbe.syndema@vesiroos.edu.ee

maarja.syndema@vesiroos.edu.ee

krete.tarkmees@vesiroos.edu.ee

ly.torn@vesiroos.edu.ee

ljudmilla.tshernoseva@vesiroos.edu.ee

marike.uusjarv@vesiroos.edu.ee

triin.vennikas@vesiroos.edu.ee

risto.ytsmyts@vesiroos.edu.ee