Õpetajad

Nimi

Marina Allikof

Monica Blokk

Heli Heinaste

Eva Hindremäe               

Liis Ilves

Pirko Ilves

Siret Jakobson

Küllike Juurik

Svea Jõeste

Karmen Jääger

Gaida Kabral

Kati Kalda

Eha-Mai Karu

Kärt Kaseorg-Korbe

Kersti Kesküla

Elin Kiin

Tiina Koitsalu 

Triin Kõiv

Iris Mõttus

Lauri Laiapea

Tiina Lehemets

Ingrid Lenk

Kelly Leo

Lea Lindegron

Peeter Linnamäe

Riina Lillemägi

Lisanna Lipu

Reelika Looring

Eedo Lubi

Krista Lumiste

Sigre Luisk

Riina Lõhmus

Maryna Mamonova

Helje Mendel

Krista Olesk

Elis Ots

Tatjana Palusaar

Riin Pallon-Tammepuu

Riho Pohla

Ülleri Poola

Kaia Poom

Pilvi Pregel

Kaisa Pärn

Terje Raudsepa

Tuuli Roosi

Tiina Roosimägi

Ragne Roosla

Reet Rospu

Monika Ruut

Reet Saar

Viljo Sinikas

Siiri Sussi

Kadi Sutter

Ljudmilla Suvorova

Vahur Soonberg

Ebbe Sündema

Maarja Sündema

Ly Torn

Risto Ütsmüts

Õpetatav õppeaine

eesti keel ja kirjandus

muusikaõpetus

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

väikeklassi õpetaja

abiõpetaja

eesti keel ja kirjandus

abiõpetaja

klassiõpetaja

abiõpetaja

pikapäevakooli õpetaja

inglise keel

matemaatika

geograafia, loodusõpetus

eesti keel ja kirjandus

abiõpetaja

klassiõpetaja

matemaatika

klassiõpetaja

bioloogia

tehnoloogiaõpetus

inglise keel

kehaline kasvatus

eesti keel ja kirjandus

klassiõpetaja

matemaatika

bioloogia, loodusõpetus

inglise keel

vene keel

tehnoloogiaõpetus

klassiõpetaja

väikeklassi õpetaja

klassiõpetaja

vene keel

abiõpetaja

teatriõpe

abiõpetaja

vene keel

kunstiõpetus

rahvatants

õpiabi

inglise keel, loodusõpetus

klassiõpetaja

väikeklassi õpetaja

käsitöö ja kodundus

rahvatants

keemia, füüsika

klassiõpetaja

inglise keel

kehaline kasvatus

abiõpetaja

kehaline kasvatus

matemaatika

saksa keel

saksa keel

muusikaõpetus

väikeklassi õpetaja, eripedagoog

väikeklassi õpetaja

informaatika, kodulugu

kehaline kasvatus

E-post

marina.allikof@vesiroos.edu.ee

monica.blokk@vesiroos.edu.ee 

heli.heinaste@vesiroos.edu.ee

eva.hindremae@vesiroos.edu.ee 

liis.ilves@vesiroos.edu.ee

pirko.ilves@vesiroos.edu.ee

siret.jakobson@vesiroos.edu.ee

kyllike.juurik@vesiroos.edu.ee

svea.joeste@vesiroos.edu.ee

karmen.jaager@vesiroos.edu.ee

gaida.kabral@vesiroos.edu.ee

kati.kalda@vesiroos.edu.ee

eha-mai.karu@vesiroos.edu.ee 

kart.kaseorg-korbe@vesiroos.edu.ee 

kersti.keskyla@vesiroos.edu.ee

elin.kiin@vesiroos.edu.ee

tiina.koitsalu@vesiroos.edu.ee

triin.koiv@vesiroos.edu.ee

iris.mottus@vesiroos.edu.ee

lauri.laiapea@vesiroos.edu.ee

tiina.lehemets@vesiroos.edu.ee

ingrid.lenk@vesiroos.edu.ee

kelly.leo@vesiroos.edu.ee

lea.lindegron@vesiroos.edu.ee

peeter.linnamae@vesiroos.edu.ee

riina.lillemagi@vesiroos.edu.ee

lisanna.lipu@vesiroos.edu.ee

reelika.looring@vesiroos.edu.ee

eedo.lubi@vesiroos.edu.ee

krista.lumiste@vesiroos.edu.ee

sigre.luisk@vesiroos.edu.ee

riina.lohmus@vesiroos.edu.ee

maryna.mamonova@vesiroos.edu.ee

helje.mendel@vesiroos.edu.ee

krista.olesk@vesiroos.edu.ee

elis.ots@vesiroos.edu.ee

tatjana.palusaar@vesiroos.edu.ee

riin.pallon-tammepuu@vesiroos.edu.ee

riho.pohla@vesiroos.edu.ee

ylleri.poola@vesiroos.edu.ee

kaia.poom@vesiroos.edu.ee

pilvi.pregel@vesiroos.edu.ee

kaisa.parn@vesiroos.edu.ee

terje.raudsepa@vesiroos.edu.ee

tuuli.roosi@vesiroos.edu.ee

tiina.roosimagi@vesiroos.edu.ee

ragne.roosla@vesiroos.edu.ee

reet.rospu@vesiroos.edu.ee

monika.ruut@vesiroos.edu.ee

reet.saar@vesiroos.edu.ee

viljo.sinikas@vesiroos.edu.ee

siiri.sussi@vesiroos.edu.ee

kadi.sutter@vesiroos.edu.ee

ljudmilla.suvorova@vesiroos.edu.ee

vahur.soonberg@vesiroos.edu.ee

ebbe.syndema@vesiroos.edu.ee

maarja.syndema@vesiroos.edu.ee

ly.torn@vesiroos.edu.ee

risto.ytsmyts@vesiroos.edu.ee