12. põhikooli lend - 2000

9.a klass, klassijuhataja Aime Peever

9.b klass, klassijuhataja Jaak Võsa