Päevakava

Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, reede

I – V klass

1. 8.15 - 9.00

2. 9.10 - 9.55

3. 10.05 - 10.50

söögivahetund

4. 11.15 - 12.00

õuevahetund

5. 12.25 - 13.10

6. 13.20 - 14.05

7. 14.15 - 15.00

8. 15.10 - 15.55

VI-IX klass

1. 8.15 - 9.00

2. 9.10 - 9.55

3. 10.05 - 10.50

õuevahetund

4. 11.15 - 12.00

söögivahetund

5. 12.25 - 13.10

6. 13.20 - 14.05

7. 14.15 - 15.00

8. 15.10 - 15.55

Neljapäev

I – V klass

1. 8.15 – 8.35 kl.juh.

2. 8.45 - 9.30

3. 9.40 - 10.25

söögivahetund

4. 10.50 - 11.35

õuevahetund

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

8. 14.45 - 15.30

 

VI – IX klass

1. 8.15 – 8.35 kl.juh.

2. 8.45 - 9.30

3. 9.40 - 10.25

õuevahetund

4. 10.50 - 11.35

söögivahetund

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

8. 14.45 - 15.30


Üldpõhimõtted:

Aidata leida erinevaid võimalusi õpilaste vaba aja sisustamiseks

Jälgida õpilaste osalemist pikapäevakoolis ja suunata õpilasi ringidesse

Aidata õpilasi koduste ülesannete lahendamisel

 

Esmaspäev  õpetajad Karmen Jääger ja Larissa Lill

Teisipäev õpetajad Karmen Jääger ja Larissa Lill

Kolmapäev õpetajad Karmen Jääger ja Ragne Roosla

Neljapäev õpetajad Karmen Jääger ja Küllike Juurik

 

Ajakava:

12.10 – 13.20  Kogunemine, vabategevus, mängud

13.20 – 14.00 Üks grupp õues, teine grupp koguneb, vajadusel õpib

14.00 – 14.20 Söömine

14.20 - 15.00 Vaikne aeg. Õppimine ja lugemine raamatukogus ja klassis

15.00 – 15.50 Tegevused õues, mäng

16.00 – 16.30 Erinevad tegevused, tants


Kodukord:

Kui õpilane on kolm korda eksinud mingisuguse reegli vastu, teavitab pikapäevakooli õpetaja lapsevanemat ja klassijuhatajat. Kui ka vestlus ja koostöö vanemaga ei anna oodatud tulemusi ja õpilane ikkagi reeglitest kinni ei pea, kustutatakse ta pikapäevakooli nimekirjast.