Läbi mängu ettevõtlikuks kodanikuks ja eestvedajaks

Läbi mängu ettevõtlikuks kodanikuks ja eestvedajaks

Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ on saanud Rapla Vesiroosi Kooli projekt „Läbi mängu ettevõtlikuks kodanikuks ja eestvedajaks“ INNOVE vahendusel toetust 3000€. Projekt on mõeldud kogu kooliperele ja kestab 1.03.2019 kuni 30.06.2020.

Eesmärgiks on ettevõtlusõppe lõimimine suurema hulga õppeainetega, muuta ettevõtlusõpe rohkematele õpilastele kättesaadavaks ja elulisemaks. Projekti raames külastatakse Tartu Ettevõtlusküla, mängitakse ettevõtlusmänge, viiakse läbi mängujuhtide koolitus, hangitakse kooli Ettevõtlusküla mängukomplektid koos rakenduse litsentsiga.

Tulemusena oskavad mängu läbinud paremini orienteeruda rahamaailmas ja ettevõtluses. Õpilased oskavad paremini võtta vastu otsuseid, mis puudutavad ettevõtlust ja raha. Samuti on arenenud õpilaste sotsiaalsed oskused ja juhtimisoskus. Projekti raames korraldatakse õpilastele Rapla Vesiroosi Koolis ettevõtluspäev ja mängupäev, mille viivad läbi projekti käigus koolitatud mängujuhid ja kohtutakse projekti partneriga Kapikass OÜga ja teiste kogukonna ettevõtjatega.

Projektijuhid on Kati Kalda ja Marike Uusjärv.

ETTEVÕTLUSNÄDAL 7. – 11. OKTOOBER 2019

RAPLA VESIROOSI KOOLIS


ESMASPÄEV 7.OKTOOBER

Kohtumine MAAILMARÄNDURI JA MUUSIKUGA Rapla Kinos. 9.D KLASS


TEISIPÄEV 8. OKTOOBER

Kohtumine ettevõtja MARDO MÄNNIMÄGI-ga, RVG vilistlane, tippsportlane ja disainfotograaf, firma Stuudio 7 omanik.

3.TUND 10.05 – 10.50 auditooriumis 6.klassid

4.TUND 11.15 – 12.00 auditooriumis 7.klassid


KOLMAPÄEV 9. OKTOOBER karjääritöötoad

Külas Raplamaa Töötukassa karjäärispetsialistid Lili Saksing, Kerli Valgma ja Leho Rohtla, ….

1.-2. tund 8.klassid töötubades

3.- 4. tund 9.klassid töötubades

5. tund 9.klassi EK põhirühm töötoas

PS! 9.klasside eesti keele süva ja vaherühma õpilased teevad 1.-2. ja 5.-6.tunni ajal arvutiklassis tasemetesti.


NELJAPÄEV 10. OKTOOBER

VIKTORIIN JA KOHTUMISED ETTEVÕTJATEGA

1.-2. tund 8.15 – 9.00 Creatlon majandusviktoriin arvutiklassis (13 õpilast 7.-9.klassini).

2.tund 9. klassid 8.45 – 9.30 auditooriumis RIINA KIVI Rapla firmast Uniplast

2.tund 5.klassid 8.45 – 9.30 geograafiaklassis kohtumine ettevõtte OÜ Kapikass juhtidega - Siret Jakobsoniga, Carmen Ennuloga.

3.tund 9. klassid 9.40- 10.25 aulas kohtumine TARVO TOBBI-ga, kes jagab oma lugu. Ta on seotud mitmete erinevate ettevõtetega (Limitless Management OÜ, kirjastus, kinnisvara ..).

4. tund 8. klassid 10.35 – 11.20 aulas kohtumine TARVO TOBBI-ga, kes jagab oma lugu. Ta on seotud mitmete erinevate ettevõtetega (Limitless Management OÜ, kirjastus, kinnisvara ...).

1.a klass õppekäigul tutvub talupidamisega.


REEDE

ETTEVÕTLUSMÄNGUPÄEV

8.20 – 10.30 5.a klass Ettevõtlusmäng „Ettevõtlik pere“, juhendavad 7.-9.klasside õpilased (Pärast mängu lähevad tundi 20.min ja siis sööma).

10.50 -13.15 5.b klass Ettevõtlusmäng „Ettevõtlik pere“, juhendavad 7.-9.klasside õpilased. Õpilased söövad mängu vahel.

Mängujuhid: Anete Kuusik, Marit Piirimees, Karolin Oepa, Silvar Kristjan, Rico Robin Rikk, Mona Maria Hannus, Markus Mutli, Berit Puru, Kert Jalukse, Frances Fuchs, Harriet Piirmets, Katrin Gusatšenko, Keit Vilu, Nete Mustallikas, Isabelle Kornak, Leene Tiigirand.


Nädala koordinaator Marike Uusjärv