Läbi mängu ettevõtlikuks kodanikuks ja eestvedajaks

Läbi mängu ettevõtlikuks kodanikuks ja eestvedajaks

Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ on saanud Rapla Vesiroosi Kooli projekt „Läbi mängu ettevõtlikuks kodanikuks ja eestvedajaks“ INNOVE vahendusel toetust 3000€. Projekt on mõeldud kogu kooliperele ja kestab 1.03.2019 kuni 30.06.2020.

Eesmärgiks on ettevõtlusõppe lõimimine suurema hulga õppeainetega, muuta ettevõtlusõpe rohkematele õpilastele kättesaadavaks ja elulisemaks. Projekti raames külastatakse Tartu Ettevõtlusküla, mängitakse ettevõtlusmänge, viiakse läbi mängujuhtide koolitus, hangitakse kooli Ettevõtlusküla mängukomplektid koos rakenduse litsentsiga.

Tulemusena oskavad mängu läbinud paremini orienteeruda rahamaailmas ja ettevõtluses. Õpilased oskavad paremini võtta vastu otsuseid, mis puudutavad ettevõtlust ja raha. Samuti on arenenud õpilaste sotsiaalsed oskused ja juhtimisoskus. Projekti raames korraldatakse õpilastele Rapla Vesiroosi Koolis ettevõtluspäev ja mängupäev, mille viivad läbi projekti käigus koolitatud mängujuhid ja kohtutakse projekti partneriga Kapikass OÜga ja teiste kogukonna ettevõtjatega.

Projektijuhid on Kati Kalda ja Marike Uusjärv.