Projekt uuendusliku õppekavara kohta

Projekti nimi:  Rapla Vesiroosi Kooli õpilaste õpihuvi süvendamine läbi innovaatiliste õppetundide

Meede: 2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

Taotlusvoor: 1.3.1 ATV1 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - IT-vahendid - 15.08.2022-03.10.2022

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine

Projekti eesmärk ja tulemused: Projekti eesmärgiks on õpilaste õpihuvi süvendamine läbi innovaatliste õppetundide ning toetada õpilaste õppimist kogemuste abil, mida pakuvad uuenduslikud seadmed (VR-prillid ja Edisoni robotid).

Projekti tulemuseks on see, et õpilased saavad õppida kogemuse kaudu, sealhulgas külastada erinevaid paiku virtuaalselt. Lisaks saavad algklasside õpilased Edisonide abil õppida algtasemel programmeerimist.

Projekti algus ja lõpp: 03.10.2022 - 30.08.2023

Toetuse summa: 14 329,10 eurot