Psühholoog

Rapla Vesiroosi Kooli psühholoog Tiina Arandi


Psühholoogi vastuvõtuajad:

E 9.00 - 15.00

T 9.00 - 15.00

K 9.00 - 15.00

N 9.00 - 15.00

R 9.00 - 15.00


Telefon: 48 90 123

E-post: tiina.arandi@vesiroos.edu.ee

Psühholoog tegeleb koolis õpilaste, vajadusel ka õpetajate ja lapsevanemate psühholoogilise nõustamisega, juhindudes lapse arengu toetamisest ja tagades õpilase psühholoogilise kaitstuse.

Psühholoogi peamised töövaldkonnad:

1. õpilaste individuaalne ja grupiviisiline nõustamine:

  • valikute ja otsuste tegemisel;
  • eneseteadvuse kujunemisel;
  • isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel;
  • suhtlemisoskuste arendamisel;
  • enesehinnangu korrigeerimisel;

2. lapsevanemate ja õpetajate toetamine ja nõustamine lapse õppetööd ja käitumist puudutavates küsimustes;

3. õpilaste nõustamine elutee valikul – kutsevalikust lähtuvalt erinevate võimaluste kaalumine ja tulevikuplaanide tegemine;

4. osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja vajadusel õpilase suunamine teiste spetsialistide poole.