UUDISED

Ootame tööle eriklassi õpetajat

Rapla Vesiroosi Kool võtab tööle

eriklassi õpetaja

Kandideerimiseks palume saata avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 1. oktoobriks 2021. a aadressil vesiroos@vesiroos.edu.ee

Info jaan.reimund@vesiroos.edu.ee.

Uus sai taas alguse

1. septembril, teadmistepäeval (ja ka Ülode nimepäeval), kogunes suvepuhkuselt Rapla Vesiroosi koolipere.

Seekord alustasime kell 9.30 väiksema aktusega, kus aabitsad said meie uued koolipereliikmed, 1. klassid. Neid olid muidugi toetamas ka 9. klassid. Aktust pidasime Sadolini spordihoones, et kõik lähedased saaksid hajutatult sellest tähtsast päevast osa võtta. Härra direktor Jaan Reimund pidas inspireeriva kõne ning 1. klassid said kätte enda kõige tähtsama raamatu. Aabitsate kättesaamise vahele laulsid Iris, Ingrette ja Roosi Mari laulu "Sügise", neid saatsid Kaspar ja juhendaja Vahur. Aitäh teile! Samuti laulsime kõik ühiselt laulu "Küll on tähed". Pärast aktust toimusid klassijuhatajatunnid ja sellega saigi nende päev otsa. Suur tänu 9. klassidele väikestele toeks olemas ning saali sättimise eest ning veel suurem tänu Taimo Tammikule, kes selle päeva kaunist jäädvustas! Muidugi ka Ivole, kes helipuldis õigeid nuppe keeras!

Kell 11 algas ülejäänud kooliperele aktus. Aktust juhtis väga toredasti Kelvin, direktor kõneles veelgi inspireerivamalt ning teisedki said kuulda laulu "Sügise". Salaja on saabunud 3. laine ja seetõttu lükkasime koolipere pildi aega, kui seda on ohutu teha. Päeva lõpetas pidulik klassijuhatajatund.

Kaunist kooli algust kõikidele!

Loo autor: Andres Sahkur

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Meie kooli õpilased saksa keele suvelaagris

1.-4. augustini toimus Kloogaranna Noortelaagris iga-aastane saksa keele suvelaager Deutschcamp 2021, mis on mõeldud 5.-7. klasside õpilastele. Laagri kolmekümne osaleja hulgas, kes tulid kokku üle Eesti, olid sellel aastal esimest korda ka Rapla maakonna õpilased. Nendeks olid Rapla Vesiroosi Kooli õpilased Susanna Elbrecht ja Roosi Mari Reede.

Selle aasta laagri märksõnaks oli mets ja see teema oli erinevate tegevuste keskpunktiks. Nelja päeva jooksul said õpilased lisaks saksa keele tundidele ja erinevatele keelemängudele, mis laiendasid sõnavara, osaleda paljudes töötubades, sportida ja koos lõbusalt aega veeta. Laagripäevad algasid ühise hommikvõimlemisega ja lõppesid ujumise ning päikeseloojangu imetlemisega rannas. Üheskoos võeti ette ka jalutuskäike ja tutvuti ümbruskonnaga. Laagri esimestel päevadel esitleti üksteisele oma kodukohta ja kooli. Õhtuti grilliti sakslaste spetsialiteeti Stockbroti ja tutvustati kaaslastele oma hobisid ja huvialasid. Viimasel õhtul etendati ühiselt laagripäevade jooksul harjutatud ja ettevalmistatud saksakeelseid teatritükke, mis põhinesid tuntud muinaslugudel.

Laagrist lahkudes jäid kõlama lubadused, kohtuda kindlasti samas paigas juba aasta pärast uuesti. Sõnu kinnitab teadmine, et suur osa järgmise aasta laagri kohtadest oli juba laagri lõppemise õhtuks saksa keele huviliste poolt broneeritud.

Laagrit korraldab Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts ja seda toetavad Tallinna Goethe Instituut ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Noortekohtumine “Oleme ühe päikese kiired”

21.-26. augustil toimus Tarsi talus Rapla Vesiroosi Kooli ja Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste vaheline noortekohtumine “Oleme ühe päikese kiired”. Laagri põhieesmärkideks olid sõprussuhete loomine teistest rahvustest inimestega, suhelda omavanuste noortega ning saada rohkem teada vastaskultuuri kohta ning pühenduda vaimse ja füüsilise tasakaalu teemadele. Iga laagri päev esindas ühte valdkonda või teemat mida soovisime arendada: Kunstiline päev, füüsilise ja vaimse tasakaalu päev, meeskonnatöö päev ning erinevate kultuuride päev. Laagri tegevuste hulka kuulusid erinevad töötoad, meeskonnamängud, loovad tegevused ning arutelud eri teemadel.

Noorte endi lemmiktegevusteks kujunesid Eurovisioon, traditsiooniline lipumäng ja ühised õhtud lõkke ääres. Ega ka söögist, tantsust ja laulust ka puudust ei jäänud. Laager lõppes suure lõpuõhtuga, kus pidutseti südaööni .

Laager õpetas meile palju ürituste korraldamise kohta, meist erinevate inimeste aktsepteerimist ning kuidas leida uusi sõpru. Saime teada stereotüüpide ohtlikkusest. Noored pakkusid probleemile ka ise lahendusi, näiteks tuleb olla avatud ja suhelda kõigiga ning mitte lasta eelarvamusel ennast mõjutada. Kogesime ka oma laagris stereotüüpide tekkimist ja murdumist. Muuta sooviti vaid ilma ning järgmine kord keskenduda rohkem spordile. Kui küsisime “mida võtate siit laagrist kaasa?, siis parim vastus oli “ikka vene aktsendi”. Lisaks võeti veel kaasa uusi kogemusi ja sõprussuhteid.

Piltide autor: Tatjana Podpovedkina

Teksti autorid: Iris Vahtra ja Elis Reti Graumann

Õppeaasta avaaktused 1. septembril

Kell 9.30 algab 1. ja 9. klasside aktus Sadolini spordihoones

Kell 10.15 klassijuhatajatund 1. ja 9. klassidele

Kell 11.00 algab 2. – 8. klasside aktus õues koolimaja ees*

Kell 11.20 klassijuhatajatund 2. – 8. klasside õpilastele

*Vihmase ilma korral 2.- 8. klasside aktust õues ei toimu, vaid õpilased lähevad otse klassijuhatajatundi

Üleminek Stuudiumile

Rapla Vesiroosi Kool võtab 1. septembrist 2021 kasutusele eKooli asemel Stuudiumi keskkonna.

See tähendab, et suhtlus kodu ja kooli vahel (e-päevikud, kirjavahetus, tunnistused, puudumiste arvestus ja muu õppetööga seotud info) hakkab liikuma uues keskkonnas.

Lingi liitumiseks Stuudiumiga ja juhendi edastame klasside listide ja klassijuhatajate kaudu 31. augustil. Palume varem mitte hakata tegutsema, sest kestab veel 2020/2021. õppeaasta ja viimane õppenõukogu toimub 30. augustil.

Kooli juhtkond

1. klassi lastevanemate koosolek

Rapla Vesiroosi Kooli I klassi lastevanemate koosolek toimub 26. augustil algusega kell 18.00 aulas.

Info kooli õppekava, huvitegevuse ja õppekorralduse kohta.

Kohtumine klassijuhatajatega.

Palume vaktsineeritutel kaasa võtta vaktsineerimist tõendav dokument ja vaktsineerimata inimestel kanda maski.

RAPLA VESIROOSI KOOLI ÕPIHUVI TURGUTUSE SUVEKOOL 12.-17. august

Ilu on kõikjal. Ilu oma loomulikul kujul peegeldub igast väikesest lillekesest, valguse heiastusest veepinnal, vanade puude rahust ja kindlusest. Samamoodi peegeldub ilu ka sinust. Oled osake loodusest, järelikult oled kaunis omal, ainulaadsel viisil. Las heliseb sinus kaasa kogu elu ilu.

Sellise sõnumi said lapsed ja noored kaasa küll laagri lõpus, kuid olen kindel, et kolme pika tegevuspäeva jooksul (toimus kaks peaaegu sarnast kolmepäevast laagrivahetust) märkas iga suvekoolis osalenu endas ja teistes midagi ilusat või koges midagi sellist mida ta varem ei olnud kogenud. Väga sisutihedad päevad pakkusid kindlasti igaühele midagi, mis oli meelepärane. Õhtuti lustiti koos mänguplatsidel. Laagrijuhina ei märganud, et keegi oleks tegevuste ajal ringi jalutanud või telefonis „omi asju ajanud“. Puhas Rõõm!!! Olge tänatud kallid kaasalööjad - õpetajad, kes panustasid oma energiat, et laste silmades rõõmusädemed eredamalt lõkkele puhuda. Ja uskuge mind- energiapuhang ei jäänud sündimata. Tarsi talu vabaõhulava pinkidel istus justkui 2 erinevat seltskonda: laagri avamisel lugesin osalejate kõhkvel nägudest : „Noh, hea küll- vaatame kas tasus ikka tulla?“; seevastu laagri lõpetamisehetkel kumas naerunägudelt vastu siiras tänu ja rõõm. Olen kindel, et need naerunäod viivad laagrist saadud rõõmu ka koolidesse laiali. Jah just koolidesse, sest lisaks vesirooslastele osales suvekooli I vahetuses ka lapsi Sakust, Tallinnast, Viljandist, Haapsalust ja naaberkoolidestki: Kehtna Põhikoolist, Alu Koolist, Kohila Mõisakoolist ja Valtu Koolist. Kui I vahetus ei täitunud, saigi kutsutud noori, kes ikka Tarsil puhkust nautinud.

Vesiroosi koolist osales kokku 42 õpilast.

Korraldaja ja projektijuhina teen sügava kummarduse kaasteeliste ees: Vesirooslastest õpetajad Ly Torn, Pilvi Pregel, Helle Kruus, Andres Sahkur, Ragnar Toompuu, Tallinna 32.KK teatri-ja draamaõpetaja Eva Kalbus, Tarsi talupere suur sõber Ragne Veensalu, kokk Kairi Baumer ja Tarsi peremees Illar Olesk.

Loomulikult oleme väga tänulikud Haridus- ja Teadusministeeriumile, kes rahastas kogu projekti. Osalejatele oli laager tasuta. Seetõttu said laagris osaleda ka need lapsed ja noored, kelle peredel ei ole mitte kõige kergem hetkel toime tulla.

Tänutundega suvelõpu naudingutele jätku soovides, Krista Olesk – Vesiroosi Kooli draama- ja teatriõpetaja, teatristuudio „Ega Vist“ juhendaja.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Õpikute ja töövihikute kätteandmine

Õpikute ja töövihikute kätteandmine raamatukogust toimub järgmistel aegadel:

25.august (kolmapäev) 9.00 - 11.00 3.klassid

11.00 - 13.00 4.klassid

13.00 - 15.00 5.klassid

26.august (neljapäev) 9.00 - 11.00 6.klassid

11.00 - 13.00 7.klassid

13.00 - 15.00 8.klassid

27.august (reede) 9.00 - 11.00 9.klassid

Kellel ei ole võimalik tulla ettenähtud aegadel, saab õpikud kätte ka tööpäevadel alates 25. augustist (9.00 - 15.00)

1.ja 2.klassid saavad õppevahendid kätte õppetöö alguses koos klassijuhatajaga.

Rapla Vesiroosi Kool võtab tööle

MAJAHOIDJA

Majahoidja hoiab korras koolimaja ümbruse. On töökas ja armastab puhtust ning viisakust. Tööks vajalik väljaõpe toimub kohapeal, olemas on kaasaegsed töövahendid. Pakume paindlikku tööaega. Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Avaldust ja elulookirjeldust ootame 23. augustiks 2021.a Rapla Vesiroosi Kooli aadressil Viljandi mnt 69, Rapla 79514 või vesiroos@vesiroos.edu.ee

Täpsem info e-posti aadressil ivo.ryytalu@vesiroos.edu.ee või tel 5088599

Ühendust võetakse ainult väljavalitud kandideerijaga.

Koolimaja lahtiolekuajad suvel

Kantselei on suletud 25.06-30.07.2021.

Kantselei on avatud 02.08-19.08 kell 9.00-13.00.

Alates 23. augustist kell 8.00-16.00.

Koolimaja on avatud 25.06-19.08.2021 kell 8.00-13.00.

Vajalikud õppevahendid 2021/2022 õppeaastaks 1. klassi õpilasele

Kõikidele õppetarvetele, kehalise riietele ja jalanõudele lapse nimi peale kirjutada.

 • Koolikott (soovitavalt kõva seljatagusega)

 • Õpilaspäevik (saab koolist 1. septembril)

 • Pinal

 • Harilikud pliiatsid (3 tk, tähistusega B või HB)

 • Värvilised pliiatsid (12 tk karbis)

 • Viltpliiatsid (6-12 tk)

 • Topsiga pliiatsiteritaja, mis mahub pinalisse

 • Kustutuskumm

 • Liimipulk

 • Joonlauad (15-20 cm )

 • Käärid

 • Marker valgele tahvlile

 • 2 ruudulist joonitud vihikut (ka siseserv)

 • 2 abijoonega vihikut joonitud (ka siseserv)

 • Raamatute ja vihikute ümbrispaberid (kaaned tasub osta alles siis, kui tv-d on kätte saadud)

 • Töölehtede mapid- üks A3 ja teine A4

 • Joonistusplokid A3 ja A4

 • Värvilised paberid A4

 • Guaššvärvid 12 värviga

 • Veetops kaanega

 • Pintslid (akvarellile ja guašile vähemalt 3 suurust)

 • Plastiliin

 • Õlipastellid

 • Vahetusjalatsid (mittelibisevad, heleda tallaga, lahtised jalatsid)

 • Kehalise kasvatuse tunniks

 • Pikk ja lühike dress

 • Jooksujalatsid (sise- ja õuetunni jaoks)

 • 2 tekstiilist kotti: võimlemisriiete ja sisejalatsite hoidmiseks (asjadele nimed peale)

 • Õpilaspileti ümbris

 • Helkur

 • Veepudel