Koostöö Narva Soldino Gümnaasiumiga

Rapla Vesiroosi Koolil on pikaajalised sõprussidemed Narva Soldino Gümnaasiumi kooli õpilaste ja õpetajatega. Sõprussuhetest on välja kasvanud noortekohtumised- lõimumislaagrid. Esimene laager kujunes ülitoredaks ja laste ning noorte tungival nõudmisel hakkas projekt kasvama ning 2019. aastal toimub kahes erinevas vanuseastmes: 5.-6. ja 7.-8. klassid. Meie ettevõtmine viib erineva rahvuskeelega noorte teineteise mõistmiseni ja tolerantse suhtumiseni meie ühiskonnas, aidates kaasa sõpruse ja koostöö kasvule meie koolides ja ühiskonnas. Kõik soovivad ju elada rahulikus ja turvalises, erinevaid kultuure austavas keskkonnas. See ongi meie motivatsiooniks- tolerantne ja rahuarmastav elukeskkond. Alustada saab ikka ainult iseendast ja oma sõpradest. Meie tegemisi toetab SANA- Noorteagentuur- Euroopa Noored.

2019.a projektid: Programmi Noortekohtumised viiakse ellu SA Archimesese, ENTK ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.

2020-2021. a projektid: Programmi Noortekohtumised viiakse ellu Haridus- ja Noorteameti toel.

Koostöö RVK Ja NSG.pdf