Noortekohtumised 27. märts - 04. aprill

NOORTEKOHTUMISED 27.MÄRTS- 04. APRILL

Meie koolil on pikaajalised sõprussidemed Narva Soldino Gümnaasiumiga, millele on aastaid tagasi alguse pannud meie kooli vene keele õpetajad Tatjana Palusaar ja Ljudmilla Tšernõševa. Tänaseks on need kasvanud talvisteks ja kevad-suvisteks traditsioonilisteks noortekohtumisteks, millele 27. märtsil stardipaugu andsime. 8 Narva noort saabusid Raplasse, et kogeda meie kultuuride erinevusi eesti peredes ja koolis. Noortekohtumise motoks on õigustatult “Oleme ühe päikese kiired”, eesmärgiks tolerantne ja sõbralik kuluuridevaheline sõprus ja tundmaõppimine rahumeelse eesti loomise-hoidmise eest. Lisaks erinevatele koostegemistele kattus kohtumine ka teise suure ettevõtmisega meie koolis- korraldasime Raplamaa Teatripäevi kooliteatritele. 150-160 noort inimest kõikidest kooli vanuseastmetest kogunes 29. märtsil Rapla Vesiroosi Koolis toimunud teatripäevadele. Just nii palju oli sellel aastal näitlemishuvilisi noori ja kooliteatreid meie maakonnast. Teatripäevad korraldas ja viis läbi Vesiroosi Kooli teatristuudio „Ega Vist“. Põnev nädalavahetus 14 erineva etendusega oli meelolukas ja pakkus kindlasti ka Narva noortele suure elamuse ja mitmekesise maakondliku ülevaate meie kooliteatrite tegemistest. Ühiselt tehti kaasa ka õpitubades ja õhtusel teaduskatsete läbiviimisel. Festivaliöö Vesiroosi Koolis kujunes loomulikult põnevaks seikluseks nii mõnelegi. Soldino noortele oli üllatuseks selline koosolemine koolimaja ruumides.

Pühapäeval sõitsid aga noored koos Narvasse vastukülastusele. Kohtumine Narvas kujunes samuti põnevaks seikluseks ja elamused olid vaid positiivsed. Seda on näha ka juuresolevatelt piltidelt. Narvapoolse kohtumise oleme nimetanud „Esivanemate jälgedes“.

Siinkohal täname väga peresid kes võtsid noori vastu ja sisustasid nende vaba aega. Narva õpilasi võtsid vastu: Kärolin Kiin, Nora Riisenberg, Anete Kuusik, Sandra Kala, Ann Katre Karlep, Kärt Gertrud Rannamets, Henriette Olonen ja Emma Uuskam. Samuti oleme tänulikud ka vene peredele Narvas, kes võõrustasid meie noori Narvas.

Toon siinkohal Narvapoolse partneri õpetaja Tatjana Okuneva noortekohtumise ajal saadetud kirja: “Mängime hästi palju, otsime erinevusi ja sarnasusi traditsioonides, otsime, mis meid ühendab, arutame stereotüüpe. Leidsime, et meil on palju sarnast, et see, mida saab internetist rahva kohta leida, ei pruugi olla tõsi või levinud. Et erinevused tulenevad pigem perekonnast“.

Kirja pannud Krista Olesk 04.04.2019