Noortekohtumised

LÕIMUMISLAAGRID JA VARAKEVADISED EELKOHTUMISED

IGA INIMENE ON PÄIKESEKIIR

JA SÄRAB AINUOMASEL MOEL,

JAGADES SOOJUST JA VALGUST

KOGU MAAILMALE...

Noortekohtumine "Oleme ühe päikese kiired"

27.-31. märts kohtumine Rapla Vesiroosi Koolis

30 mai. – 4. juuni lõimumislaager Tarsi loodustalus 5-6 klasside noortele

Noortekohtumine "Esivanemate jälgedes"

31 märts- 4 aprill kohtumine Narva Soldino Gümnaasiumis

4-9 juuni lõimumislaager Tarsi loodustalus 7-8 klasside noortele

Varakevadisel kohtumisel osalevad 5-8 klasside õpilased. Tegevusi korraldatakse ja viiakse läbi koos vastuvõtvate peredega. Kohtumisel osaleb aktiivselt 8 noort mõlemast koolist. Loomulikult on tegevustesse kaasatud ka teisi huvilisi noori. Suvises lõimumislaagris osaleb mõlemast koolist vähemalt 12 noort ja õpetaja. Laagris on noorte endi roll ja kaasamine tegevustes väga oluline, just ettevalmistatud tegevuste läbiviimisel eakaaslastele. Võimaluse korral kaasame ka abilisi ja külalisi- tegevusjuhte väljastpoolt. Laagris on kokk ,laagri juht ja keelelist abi pakuvad ka lastega kaasasolevad õpetajad koolist. Projekt viiakse läbi koostöös Soldino gümnaasiumi eesti keele ja Vesiroosi Kooli vene keele õpetajatega.

RAHAST: On suur rõõm teatada et projekti toetab SA Noorteagentuur. Varakevadistel kohtumistel on abiks vastuvõtvad pered ja koolid, osalustasu osalejatel ei ole. Suvelaagrites jääb osalejate omaosalusena momendiseisuga tasuda 35 eurot (see on 50% toidurahast) Siiski loodame veel, et avaneb ka taaskord Haridusministeeriumi all lõimumislaagrite konkurss ja saame veidi lisa taodelda. Sel juhul saame omaosalust vähendada. Aga 25.- jääb kindlasti ka sellisel juhul omaosaluseks- see on projektis ette nähtud omafinantseering.

INFO: projektijuht: Krista Olesk, RVK draamaõpetaja

tel. 52 15990, krista.olesk@vesiroos.edu.ee

projektipartnerina Narva Soldino gümn. õpetaja: Tatjana Okuneva

tel. 55637182, Tatjana.Okuneva@soldino.edu.ee

TÄNAME TOETAJAID: SA Archimedes- SANA, Tarsi talu, MTÜ Linnaaluste küla perenaiste selts.